OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVŮ PRO VEŘEJNOST

29102020
Blíží se Dušičky. Hřbitovy jsou i během nouzového stavu otevřené, a tak apelujeme na občany, aby pro návštěvu hřbitova a úpravu hrobů zvolili nejbližší pracovní dny a ideálně pak dopolední a časné odpolední hodiny a nenechali vše na podvečer 2. listopadu. Cílem je rozložení návštěvnosti do delšího časového úseku a snížení rizika nákazy. Otevírací doba hřbitovů v Trutnově pro veřejnost: do 10. listopadu od 7:00 do 20:00, od 11. listopadu od 8:00 do 17:00. Návštěvníci by samozřejmě neměli zapomínat na nařízená bezpečnostní opatření - dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a mít zakryté dýchací cesty.
© Lesy a parky Trutnov s.r.o. 2010