Projekt Pěšiny Lesopark

24042019
V roce 2017 požádala naše společnost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na projekt rekonstrukce další části pěšin v příměstských lesích s názvem „Pěšiny Lesopark“. V rámci projektu byla na jaře letošního roku v Lesoparku dokončena oprava 1,7 km lesních cest a pěšin včetně protierozních opatření. Náklady ve výši téměř 2 mil. Kč byly plně pokryty z poskytnuté dotace. Došlo tak k dalšímu zvýšení společenské hodnoty a atraktivity příměstských lesů a k posílení rekreační funkce lesa.

© Lesy a parky Trutnov s.r.o. 2010